מיקום באתר: עמוד ראשי > לימוד רוסית > מילות שאלה וגופים

 


מילות שאלה


פרוש בעבריתהיגוי באנגליתשמיעת המילה
מהshto לשמיעת המילה
מיkto לשמיעת המילה
למה - מדועpatshimo לשמיעת המילה
כמהskolka לשמיעת המילה
איפהGdye לשמיעת המילה
איךKak לשמיעת המילה
איזהkakoy לשמיעת המילה
איזוkakoya לשמיעת המילה
מתיkagda לשמיעת המילה
לאןkuda לשמיעת המילה
מה זהshto eta לשמיעת המילה


גופים


פרוש בעבריתהיגוי באנגליתשמיעת המילה
אניya לחץ לשמיעת המילה
אנחנוm'e לחץ לשמיעת המילה
את\הti לחץ לשמיעת המילה
אתם\ןv'i לחץ לשמיעת המילה
הואon לחץ לשמיעת המילה
היאana לחץ לשמיעת המילה
הם\ןan'i לחץ לשמיעת המילה