מיקום באתר: עמוד ראשי > קוד מורס > ספרות וסימנים

 

ספרות וסימנים נוספים בשפת מורס


SOS = "Save Our Ship" / "Save Our Souls" = . . . _ _ _ . . .
SMS = הצילצול המוכר לכולם כשמגיעה הודעה בפלאפון נוקיה = . . . _ _ . . .
*קריאה משמאל לימין


מספרסימון במורס
1. _ _ _ _
2. . _ _ _
3. . . _ _
4. . . . _
5. . . . .
6_ . . . .
7_ _ . . .
8_ _ _ . .
9_ _ _ _ .
0_ _ _ _ _
האות בעבריתסימון במורס
קריאה לתחנה לא מוכרת. _ . _ . _
תשובה לקריאה מתחנה לא מוכרת_ _ _ _ _
מחיקת מילה אחרונה. . . . . .
נקודה / סימן דצימלי. _ . _ . _
הודעתך התקבלה_
עבור_ . _
סיום תיקשורת. _ . _ .
פסיק_ _ . . _ _
סימן שאלה. . _ _ . .
@. _ _ . _ .
ת_