מיקום באתר: עמוד ראשי > קוד מורס > הסבר כללי

 

הסבר כללי - קוד מורסמהו קוד מורס? | כללי השידור | מהירות העברת הנתונים | כיצד השידור מתבצע? | היסטורית המורס

?מהו קוד מורס

.קוד מורס הוא קוד פשוט המורכב מקווים ונקודות

.לכל אות באלף בית, סימני הפיסוק, ולכל מספר, מוגדר צירוף של קווים ונקודות כאשר אותיות מורכבות מעד 4 תווים
 שהיא האות השכיחה  E הקוד המתאים לכל אות באלף בית האנגלי נבחר על פי שכיחות השימוש בה. לדוגמה 
"_" ביותר קיבלה את הסימן הפשוט ביותר
"." היא האות שבאה אחריה מבחינת שכיחות השימוש בה ולכן קיבלה את הסימן - T

לרוב, משודר שידור המורס בחמישיות, בעת שרווח קצר מעיד על רווח בין אותיות, ורווח ארוך יותר מעיד על
 .הפרדה בין חמישיות

כללי השידור

.יחידת הזמן של קוד מורס היא הנקודה
.נקודה מצוינת באמצעות אות קצר, וקו באמצעות אות ארוך שמשך הזמן שלו פי 3 ממשך הזמן של נקודה
משך ההפסקה בין סימן לסימן הוא כמשך הזמן של נקודה
משך ההפסקה בין אות לאות הוא כמשך הזמן של קו - 3 נקודות
משך ההפסקה בין מילה למילה הוא כמשך הזמן של 7 נקודות

שידור ויזואלי

שידור באור הינו אמצעי איטי הרבה יותר משידור קולי, מסיבות מכניות
.שידור ויזואלי מתבצע בעזרת הסתרה ואי הסתרה של מקור אור כלשהו, בהתאם לאותיות\ספרותמהירות העברת הנתונים

 בשני האמצעים, מהירות העברת השידור תלויה במיומנותם של הקולט והמשדר

WPM - words per minute - מהירות השדור נמדדת בדרך כלל בכמה קבוצות בנות 5 אותיות משודרות בדקה 
 . בשידור קולי, במהירויות של 8 עד כ-14 חמישיות לדקה
 המהירות איטית מספיק בכדי לחשב את הצלילים שנשמעו וכתיבתם לפני זכרון טבלת האותיות\ספרות
 אך במהירויות גבוהות מאלו, נדרש אימון רב ביותר מכיוון שבמהירויות גבוהות
 המוח אינו מספיק זריז לחשב את הקווים והנקודות. אלחוטנים מקצועיים ומיומנים מספיק מסוגלים לקלוט אותיות
 ומספרים מבלי בכלל לחשב מה הקווים והנקודות שהושמעו מכיוון שזה בלתי אפשרי. 18 חמישיות לדקה נחשבת 
מהירות מאוד מהירה לקליטת אותיות, בעוד שהמקבילה לה בספרות היא 20, מאחר
וספרות מורכבות מ-5 תווים (כולן) וזה מקל על הקליטה המהירה

?כיצד השידור מתבצע 

ניתן להעביר מידע בקוד מורס באמצעות צלילים, פולסים חשמליים, או פולסים של אור
על ידי פתיחה וסגירה (מפסק) של מעגל חשמלי, ניתן להעביר מסרים באמצעות קוד מורס
(ניתן לבצע זאת גם באמצעות הדלקה וכיבוי של פנס (תקשורת אופטית ויזואלית
למעשה קווי הטלגרף התבססו על מפסק מרוחק הסוגר את המעגל החשמלי
קווי הטלגרף נמתחו לאורך מסילות הברזל, ושימשו להודעה על תנועת הרכבת
 כדי להימנע מהתנגשות עם רכבת הבאה ממול על אותה מסילה
 
? היסטורית המורס 

ואלפרד וייל (Samual F. B. Morse, 1791-1872) בשנת 1835 קוד מורס פותח ע"י סמואל מורס
,בשנת 1837 קיבל מורס פטנט על שיטה זו. השיטה שימשה להעברת מידע בטלגרף
 .בו מועברים פולסים חשמליים בקו תיקשורת
.בשנת 1844 הקים מורס חברת תיקשורת
הודעת התקשורת הראשונה בשירות הציבור הועברה עלידי מורס בין בולטימור לוושינגטון בארה"ב, לאורך קו
"של 70 קילומטר, באמצעות מיתוג זרם ישר. ההודעה הייתה: "מה יצר האל
בשנת 1874 הומצא הטלגרף המדפיס
בשנת 1975 הומצא הטלפון. השימוש בטלפון הקטין במהירות את מידת השימוש בטלגרף ובקוד מורס.