מיקום באתר: עמוד ראשי > קוד מורס > מורס בעברית

 

מורס בעברית

*קריאה מימין לשמאל
האות בעבריתסימון במורס
א. _
ב_ . . .
ג_ _ .
ד_ . .
ה_ _ _
ו.
ז_ _ . .
ח. . . .
ט. . _
י. .
כ_ . _
האות בעבריתסימון במורס
ל. _ . .
מ_ _
נ_ .
ס_ . _ .
ע. _ _ _
פ. _ _ .
צ. _ _
ק_ _ . _
ר. _ .
ש. . .
ת_
שיטה לזכור את אותיות המורס באותיות העבריות באמצעות מילה או צמדי מילים, שניקודן כקוד המורס - משתמשים רק בצליל של הניקוד, ורק בפתח וחיריק המזכירים את קוד המורס
אִמַא, בַשלִי לִי מִיץ, גַמַדִים, דַלִיתִי, הַגַנַה, וִי, זַמַר לִירִי, חִיחִיחִיחִי, טִיט בִיצַה, יִידִיש, כַבִירַה, לִיבַבתִינִי, מַפַם, נַעִים, סַבִי אַבִי, עִיר הַנַמַל, פִיל קַנַדִי, צִיטַטַה, קַטַרִינַה, רִיבַתִי,שִירִי לִי, תַם