מיקום באתר: עמוד ראשי > קוד מורס > מורס באנגלית

 


מורס באנגלית

*קריאה משמאל לימין
האות באנגליתסימון במורס
N_ .
O_ _ _
P. _ _ .
Q_ _ . _
R. _ .
S. . .
T_
U. . _
V. . . _
W. _ _
X_ . . _
Y_ . _ _
Z_ _ . .
האות באנגליתסימון במורס
A. _
B_ . . .
C_ . _ .
D_ . .
E.
F. . _ .
G_ _ .
H. . . .
I. .
J. _ _ _
K_ . _
L. _ . .
M_ _