מיקום באתר: עמוד ראשי > קסמים > גילוי קלף נבחר

 

גילוי קלף נבחר

הקסם: הקליינט בוחר קלף ומחזיר אותו לחפיסה, חותך את החבילה ומשלים אותה הקוסם מעביר קלפים, אחד אחרי השני, מגיע לסוף החפיסה, ולבסוף מגלה מהו הקלף שנבחר סוד הקסם: מציצים בקלף התחתון של החפיסה, והוא יהיה הקלף שמעל הקלף הנבחר .אביזרים: חפיסת קלפים תהליך הקסם: הקוסם מציץ על הקלף התחתון של החפיסה וזוכר אותו הקליינט בוחר קלף ומחזיר אותו לחלק העליון של החפיסה. הקוסם מבקש מהקליינט לחתוך את החפיסה (=לחלק את החפיסה לשניים) בנקודה שיבחר, ולהחזיר את החלק השני לחפיסה. (וכך הקלף הבחור יהיה מתחת לקלף שהצצנו). הקוסם יעבור קלף אחרי קלף, ויודיע על הקלף שנבחר הערה: רצוי לעבור על כל החפיסה בכדי ליצור מתח ואשליה שהקוסם טעה