מיקום באתר: עמוד ראשי > אילוף כלבים > חינוך הכלב לצייתנות

 חינוך הכלב לצייתנות


הוראות כלליות | לאמן את הכלב להישאר ולבוא | הוראת ארצה - הישאר
הוראות כלליות הכלבים שונים זה מזה במזגם ולכן לא את כולם קל לאמן באותה מידה. אימון נכון יאפשר .לכם לשלוט בכלבכם תמיד, בין שיהיה קשור ברצועה ובין שלא שישה חודשים הוא הגיל הממוצע המתאים להתחלת אימוני צייתנות. עם זאת, יש כלבים הבשלים .לכך מוקדם יותר, ואילו אחרים יהיו בשלים רק בגיל מאוחר יותר האימון מחייב אתכם לסבלנות ולשליטה עצמית לא פחות מאשר את הכלב. אם אין לכם נסיון ,קודם באימון כלבים, רצוי שתקיימו את אימוני הציות בפיקוח מאמן כלבים מנוסה שהומלץ ע"י הוטרינר .או במועדון כלבנות כלשהו הסמוך למגוריכם לאמן את הכלב להישאר ולבוא ,תוך כדי שימוש במחוות יד פשוטה, הורו לכלב "לשבת" בכל פעם שבכוונתכם ללמד את הכלב דבר מה חדש .התחילו בפקודה "לשבת", על מנת להבטיח שמלוא תשומת לבו תהיה מופנית אליכם בעוד הכלב יושב, הורו לו "להישאר". בעודכם מחזיקים ברצועה צעדו מסביב לכלב. הקפידו לוודא .שהכלב לא יזוז ממקומו, ויישאר באותה תנוחה ."התרחקו מן הכלב עד לקצה הרצועה. חזרו על הפודה "להישאר .אם הכלב זז, התקרבו אליו שוב וחזרו על התרגיל מתחילתו קיראו לכלב בשמו והורו לו "בוא(י)!" לפני שלב התשבחות ושחרורו של הכלב, הקפידו להושיב .את הכלב בהוראה הוראת ארצה - הישאר כשהכלב יושב, הורו לו "ארצה" ותך כדי כך טפחו קלות על הריצפה. בתחילת האימון .לצייתנות מוסיפים להוראות במילים סימני ידיים בעוד אתם אוחזים ברצועה, כדי שתוכלו לתת תוקף להוראה אם יהיה צורך בכך, בטאו את הפקודה ."להישאר". בפקודה זו תשתמשו כשתרצו שהכלב לא יזוז ממקומו עד שובכם אליו .התרחקו מהכלב עד כדי מרחק אורך הרצועה ואז הסתובבו כשפניכם אליו ."אם הכלב מתחיל לזוז, השתמשו באותה מחוות יד כדי לחזק את הפקודה "להישאר אחרי דקה או שתיים חיזרו אל הכלב, וודאו שהוא נשאר באותה תנוחה. כלב מאולף וצייתן לא יזוז גם אם מאמנו נמצא מחוץ לשדה הראייה שלו. תרגיל זה מחזק אצל הכלב .את ההכרה שעליו לציית להוראות בני אדם שחררו את הכלב מהתנוחה. בסיום כל תרגיל שבחו אותו על הביצוע כך שיידע שהתרגיל .נגמר. רוב הכלבים יהיו מוכנים לציית לכם בתמורה למגע, לליטוף, ולכמה מילות חיבה .אין צורך להוסיף בכל פעם "פרסים" אחרים חזרה למעלה חזרה ל אילוף כלבים