מיקום באתר: עמוד ראשי > מדריך html | לימוד html > תמונות

 

תמונות

שם התמונה | גבול | יישור | מרווחים מהתמונה | alt | בסיסי | גדלים
תמונה בסיסית :הדרך הבסיסית להציג תמונה תהיה בצורה הזו <img src"כתובת התמונה"> width height הגדרת גודל התמונה .נוכל להציג כל תמונה ולשנות את גודלה האמיתי באמצעות שני מאפינים אלו לצורך העניין, התמונה שמסמך למעלה, מופיעה בגודלה האמיתי אבל אם נרצה להקטין את התצוגה שלה ל100 פיקסלים אורך ו50 פיקסלים גובה :נרשום כך <img src="../../picture/baner.jpg" width="100" height="50"> והתוצאה תיראה כך כפי שאתם רואים כאשר מרחיבים\מקבצים תמונה אנחנו מעוותים את התמונה, לכן היא תיראה פחות טוב מה שראינו עכשיו זה איך להציג את התמונה בפיקסלים (=היחידה הקטנה ביותר במסך), ניתן להציג .תמונה גם ע"י אחוזים, מתוך המסך או הטבלה שאליה התמונה שייכת - פשוט לרשום 50% לדוגמה alt תיבת טקסט .לכל תמונה נוכל להוסיף את המאפיין הזה, המציג את הטקסט שנרשום במידה וכתובת התמונה לא נכון מעבר לכך, במעבר עכבר מעל התמונה, תיפתח תיבת טקסט קטנה :לדוגמה העבירו העכבר מעל התמונה הבאה שלום רב :ועכשיו תראו תמונה עם כתובת שגויה שלום רב name הגדת שם התמונה לכל תמונה אפשר לתת שם ולגשת אליה באמצעות שפות אחרות JS - יש להיסתכל במדריך <img src="כתובת התמונה" name="שם התמונה שנגדיר"> border הגדרת גבול התמונה :ניתן (ורצוי) להקצות גבול לתמונה בגודל שנציין כך <img src="כתובת התמונה" border="2"> :(התוצאה תיראה כך (שימו לב לגבול השחור align יישור ביחס לתמונה :מאפיין זה מגדיר היכן תימצא התמונה ביחס לסובב אותה, ניתן להזין לו top - הסובב את התמונה ימצא בחלק העליון - כמו בדוגמה שנראה center - הסובב את התמונה ימצא במרכז right - התמונה תופיע בצד ימין left - התמונה תופיע בצד שמאל <img src="כתובת התמונה" align="top"> :לדוגמה אני למעלה hspace vspace מרווחים מהתמונה כפי שאתם רואים בדוגמה הקודמת הכתב צמוד לתמונה, וכדי להגדיר שיהיה מרווח מינימלי מהתמונה גם מבחינה אופקית :וגם אנכית נרשום כך <img src="כתובת התמונה" hspace="3"> (בדוגמה הזו, המרווח יהיה 3 פיקסלים מהתמונה (רק אופקית :התוצאה תיראה כך אני רחוק מהתמונה vspace למרווח אנכי נרשום חזרה למעלה

חזרה ל מדריך html ל לימוד html