מיקום באתר: עמוד ראשי > מדריך html | לימוד html > תגיות נוספות

 

תגיות נוספות


רשימת תגיות נוספות | עיצוב הגופן | עיצוב גופן כללי
להלן רשימת תגיות נוספות החשובות לשפה
התגיתהסבר
<br>ירידת שורה - תגית פתוחה
<b>טקסט</b>הדגשת הטקסט
<i>טקסט</i>הטית הטקסט
<u>טקסט</u>קו תחתון
<sup>טקסט</sup>כתיב מעל לשורה
<sub>טקסט</sub>כתיב מתחת לשורה
<small>טקסט</small>מקטין את הטקסט ביחידה אחת
<big>טקסט</big>מגדיל את הטקסט ביחידה אחת
<code>טקסט</code>סגנון טקסט מקלדת
עיצוב גופן

בשביל לערוך עיצוב טקסט מסוים, נוכל להגדיר בתגית אחת, עם כמה מאפיינים המתאימים לנו
תגית סגורה - <font></font> תגית זו היא תגית ה

:מאפייני התגית
מגדיר את גודל הטקסט מגדלים של 1 עד 7. ניתן גם לרשום 1+ וזה יגדיר הגדל באחד - size="מספר"
אפשר גם 2 ואפשר גם הקטנה ע"י סימן שלילי
.מגדיר את שם הגופן - face="שם של גופן"
מגדיר את צבע הגופן - color="צבע בשם או בהקסדצימלי"

:לדוגמה
B5 פורטל
:נרשום זאת כך
<font face="narkisim" size="4" color="silver">B5 פורטל</font>


הגדרת גופן בסיסית


תגית דומה מאוד לתגית הקודמת - תגית פתוחה, כללית, מתיחסת לכל הדף ולא רק לטקסט מקומי - <basefont>
 מאפייני תגית זו שווים לתגית הקודמת

לדוגמה
<basefont face="arial" size="3" color="red">
חזרה ל מדריך html ל לימוד html