מיקום באתר: עמוד ראשי > מדריך html | לימוד html > מסגרות

 

מסגרות

iframe - מסגרת פנימית | frameset - סט מסגרות
סט מסגרות דפים רבים באינטרנט מחולקים לכמה מסגרות, כאשר כל מסגרת היא דף אחר. כדי להגדיר דף עם מסגרות :סט מסגרות כך frameset נגדיר ע"י התגית <frameset></frameset> :מאפיינים .מגדיר את חלוקת שורות הדף למסגרות. הכוכבית מציינת השלמה עד לסוף הדף - rows=" * מספר באחוזים או" .מגדיר את חלוקת עמודות הדף למסגרות. הכוכבית מציינת השלמה עד לסוף הדף - cols=" * מספר באחוזים או" מגדיר מרחק נוסף בין המסגרת לגבול שלה - framespacing="מספר בפיקסלים" .מגדיר האם יהיה גבול למסגרת. 1 - יש. 0 - אין - frameborder="1/0" מגדיר את גודל הגבול בין המסגרות - border="מספר בפיקסלים" צבע הגבול בין המסגרות - bordercolor="שם הצבע או צבע בהקסדצימלי" HEAD - שימו לב ! יש לשים את סט המסגרות בחלק הראש של הדף .לאחר שהגדרנו סט מסגרות אנחנו צריכים להחליט איך נרצה את הדף, ז"א, איך לחלק את המסגרות בדף :ניקח לדוגמה סט מסגרות המחלק את שורות הדף <frameset rows="20%,*"> <frame src="כתובת דף אחד"></frame><frame src="כתובת דף שני"></frame> </frameset> התוצאה שתצא היא כדוגמת האתר הזה frame מאפייני ה .מיקום הדף באינטרנט - src="כתובת" .מגדיר האם יהיה גבול למסגרת. 1 - יש. 0 - אין - frameborder="1/0" .המרווח בין הגבול העליון והתחתון לתוכן המסגרת - marginwidth="מספר בפיקסלים" .המרווח בין הגבול הימני והשמאלי לתוכן המסגרת - marginheight="מספר בפיקסלים" .מציין את שם המסגרת - כדי שקישורים יפתחו בדפים המתאימים - name="טקסט" .ציון מאפיין זה יגדיר שהמשתמש לא יוכל לשנות את גודל המסגרת - noresize (מגדיר את האפשרות לסרגלי גלילה למסגרת - כן לא או אם צריך (אוטומטי - scrolling="yes/no/auto" אם נרצה מסגרת מסובכת יותר כמו דף זה לדוגמה :נרשום כך <frameset cols="20%,40%"> <frame src="https://www.tab4u.com/learnguitar.html"></frame> <frameset rows="*,15%"> <frame src="https://www.tab4u.com/learnguitar.html"></frame> <frame src="https://www.tab4u.com/learnguitar.html"></frame> </frameset> </frameset> iframe - מסגרת פנימית בדף .בכל מקום בדף נוכל להוסיף מסגרת, שנגדיר את גודלה ומאפייניה, ובתוכה תכיל דף אחר :לדוגמה :נרשום כך <iframe src="https://www.tab4u.com/polls/index.php" width="300" height="200"></iframe> .מיקום הדף הרצוי במסגרת - src="כתובת" . target="name" מציין את שם המסגרת - כדי שקישורים יפתחו בדף המסגרת. בקישור נוסיף מאפיין - name="טקסט" .גודל רוחב המסגרת - width="מספר בפיקסלים" .גודל גובה המסגרת - height="מספר בפיקסלים" .right/left/center יישור המסגרת - מקבל - align="מיקום" (מגדיר את האפשרות לסרגלי גלילה למסגרת - כן לא או אם צריך (אוטומטי - scrolling="yes/no/auto" מגדיר האם יהיה עובי לגבול של המסגרת - frameborder="yes/no" חזרה למעלה

חזרה ל מדריך html ל לימוד html