מיקום באתר: עמוד ראשי > מדריך html | לימוד html > גופנים כותרות ומפרידים

 

גופנים כותרות ומפרידים


גופנים | גופן בסיסי | כותרות | מפרידים
גופנים (תגית סגורה) <font></font> כדי להגדיר גופן מסויים נכתוב <basefont> ניתן גם להגדיר עיצוב גופן בסיסי ע"י התגית הפתוחה (מגדיר את צבע הפונט (גופן - color="שם הצבע או בהקסדצימלי" מגדיר את גודל הפונט - size="מספר בין אחד לשבע" מגדיר את סוג הגופן שיהיה - face="שם הפונט" ...ועוד הרבה arial,veranda,Times New Roman פונטים נפוצים ה גופן בסיסי כאשר נרצה להגדיר סטייל בסיסי לדף מסוים, ונרצה לא לשים לפני כל טקסט בעמוד :את תגית הפונט, נוכל לקבוע גופן בסיסי ע"י התגית הפתוחה <basefont> (מגדיר את צבע הפונט (גופן - color="שם הצבע או בהקסדצימלי" מגדיר את גודל הפונט - size="מספר בין אחד לשבע" מגדיר את סוג הגופן שיהיה - face="שם הפונט" ...ועוד הרבה arial,veranda,Times New Roman פונטים נפוצים ה :לדוגמה <basefont face="arial" color="silver" size="2"> כותרות לכל דף יש כותרת שפשוט מגדירה כתב אופייני לכותרת - גדול <h1>הכותרות</h1> :ניתן להגדיר כותרת ע"י כתיבת תגית :והתוצאה תהיה כזו

הכותרת

:וזה נראה כך h6 עד h1 ניתן להגדיר כותרת מ

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת

כותרת
כותרת
מפרידים :מפריד הוא קו החוצה את הדף לרוחבו. והוא נראה כך
:ונכתב כך <hr> .מגדיר את צבע המפריד - color="שם הצבע או בהקסדצימלי" .מגדיר את גודל המפריד - width="מספר באחוזים או בפיקסלים" .מגדיר את גובה המפריד - size="מספר בפיקסלים" .מבטל את הצל של קו ההפרדה - noshade .יישור המפריד - align="left/right/center" חזרה למעלה

חזרה ל מדריך html ל לימוד html