מיקומך באתר > עמוד ראשי > מדריך גיטרה > שיטת כתיבת אקורדים

5*6655 ?איך אני קורא את זהפשוט מאוד, כל מספר או כוכבית מיצגת מיתר
.הכוכבית מסמלת לא לנגן את המיתר, ז"א, או לחסום אותו, או לא לפרוט אותו בכלל
:יכתב כך Am לדוגמה האקורד
*02210
.ז"א,את מיתר 6 לא נפרוט בכלל
.המספר מייצג את מספר הסריג שנפרוט בגיטרה באותו מיתר
המספר או הכוכבית השמאלית מסמלים את המיתר ה6 (העבה ביותר
והמספר או הכוכבית הימינית מיצגים את המיתר הראשון (הדק ביותר), וכך בהתאמה

:לדוגמה

355433 - G
:יראה בגיטרה ככה
e||---|---|-3-|---|---|---|
B||---|---|-3-|---|---|---|
G||---|---|---|-4-|---|---|
D||---|---|---|---|-5-|---|
A||---|---|---|---|-5-|---|
E||---|---|-3-|---|---|---|


:דוגמה נוספת

Amaj7 - 5*665*
:יראה בגיטרה כך
e||*************************|
B||---|---|---|---|-5-|---|
G||---|---|---|---|---|-6-|
D||---|---|---|---|---|-6-|
A||*************************|
E||---|---|---|---|-5-|---|


חזרה למדריך

חזרה למעלה