תקנון ותנאי השימוש

1. מבוא

הגלישה באתר TAB4U.COM כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ולכן לפני הגלישה והשימוש באתר נבקשך לקורא אותם בעיון. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, אחרת לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מוכוון כמובן גם ללשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו. חוקי האתר באים בראש ובראשונה להגן על האתר ועל גולשי האתר. אתר TAB4U.COM מציג אלפי שירים ישראליים ולא ישראליים, שבכל אחד ניתן לצפות במילות השיר, באקורדים שלו, טאבים ולהתשמש בפונקציות שנועדו לנגנים, זמרים, חובבי מוסיקה וכדומה... צוות האתר TAB4U.COM מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת: 1. לדאוג לדיוק עריכת השירים באתר. 2. למנוע הטרדות של חברים אחרים באתר. 3. לנסות ולעזור למי שנפגע בדרך כלשהי מהשימוש באתר. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את ההסכם הזה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש. ההסכם החדש יהיה בתוקף, גם אם בעת הרישום הופיע הסכם שונה. זוהי אחריותך לוודא שאתה יודע את תנאי השימוש העדכניים.

2. זכויות יוצרים

לאתר TAB4U.COM יש אלפי שירים במאגר. חלק מהשירים נערכו על ידי צוות האתר, וחלק נערכו על ידי גולשי האתר. הנהלת TAB4U.COM אינה אחראית על תכנים, הפרת זכויות יוצרים או חוסר דיוק במילות השיר שנערכו על ידי גולשים. כלומר שיר שעלה על ידי גולש, האחריות על הפרת זכויות של השיר, היא של הגולש שהעלה את השיר בלבד. במידה וקיימת הפרת זכויות יוצרים על ידי שיר כלשהו, או על ידי תוכן כלשהו שקיים באתר, ניתן לפנות לאתר דרך טופס צור קשר, והנהלת האתר מתחייבת לתת מענה מהיר ככל האפשר להסרת התוכן, זאת לאחר שיוכח שהיתה הפרה. את הזכות להציג שירים ישראליים האתר קיבל מאקו"ם ע"י תשלום תמלוגים ליוצרים.

3. אופן העלאת שירים וזכויות עליהם

לאחר שמשתמש העלה שיר לאתר TAB4U.COM, השיר נשלח לבדיקה אצל צוות האתר. העלאת השיר על ידי גולש - משמעותה העברת בעלות על התוכן שנערך לאתר TAB4U.COM. כלומר לאחר שמשתמש העלה שיר ל TAB4U.COM, יש להנהלת האתר את הזכות לעשות בו כרצונה. אם השיר אינו ערוך היטב או מכיל טעויות או לא ערוך לפי הפורמט הדרוש, אז להנהלת האתר יש את הזכות למחוק את השיר, או לסירוגין, לאשר אותו ולחשוף אותו לקהל הגולשים. להבהרה - לאחר העלאת השיר על ידי גולש, להנהלת האתר יש את הזכות לקבוע את גורל השיר כרצונה ולגולש שהעלה את השיר אין כל זכות נוספת עליו. הגולש לדוגמה לא יוכל לבקש תשלום על פרסום השירים שערך, או לבקש להוריד את השיר.

4. רכישות ב TAB4U

בממשק ניתן לרכוש רק עם כרטיס אשראי תיקני ולא עם כרטיס נטען (לדוגמה של בנק הדואר).

א. רכישת שירותים בעסקה מתמשכת

A. באתר מוצעים מספר שירותים בתשלום חודשי מתמשך. שירותים אלה כוללים את שירותי הפרמיום השונים המוצעים באתר. החברה שומרת לעצמה את האפשרות להוסיף שירותים מתמשכים נוספים. B. שירותים מתמשכים אלה ניתנים לתקופה בלתי קצובה, והם ממשיכים ללא הגבלת זמן, עד למועד שבו יבוטלו על ידי המשתמש או על ידי החברה בהתאם לתנאים אלה. החיוב בגין שירותים אלה הוא חיוב חודשי מתמשך, בסכום המופיע בתנאי המנוי המפורסמים ביחס לכל אחד מסוגי השירותים. C. ברכישת שירות מתמשך נותן המשתמש את הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, כאשר החיוב ימשיך בהוראת קבע בכל חודש, החל מתאריך החיוב הראשון ועד שהשירות יבוטל. D. יודגש כי ישנם מנויים הכוללים הנחה על מחיר המחירון למשתמשים המתחייבים מראש לתקופה מסוימת, למשל, לתקופה של 3 עד 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתחייבות"). גם מסלולים אלה הם בגדר עסקאות לתקופה בלתי קצובה, בכפוף לכך שבעל המנוי מתחייב לתקופה מסוימת כאמור. גם לאחר תקופת ההתחייבות, המנוי ממשיך, והחיוב בגינו נעשה במחיר ובתנאים הקבועים מראש כחלק מתנאי המנוי, עד לביטולו בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. E. ניתן לבטל שירותים מתמשכים בכל עת, באמצעות הודעה לאתר, בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, וביטול השירות ייכנס לתוקפו תוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, או תוך 6 (שישה) ימי עסקים במקרה שבו הודעת הביטול נמסרה בדואר רשום. ביטול כאמור עשוי לגרור דמי ביטול, כמפורט בסעיף ‎4 ד להלן.

ב. דרכי הביטול

A. הודעה על ביטול מנוי או רכישה ניתן לשלוח באחת מהאופציות הבאות:
1. בדואר אלקטרוני למייל tab4u.com@gmail.com מהמייל שאיתו המשתמש שילם, או באמצעות הטופס "צור קשר" באתר. פניה זו תענה ע"י תגובה שלנו ותדרוש תשובה חוזרת מאותו מייל לווידוא שזהו אכן בעל המייל. 2. באמצעות עמוד "התשלומים" באתר. 3. דרך הטלפון המופיע בעמוד יצירת קשר הנועד לנושאים כספיים בלבד בימים א'-ה' בשעות 15:00-13:00. 4. בדואר רשום, לכתובת הרב צירלסון 36 תל אביב.

ג. הבהרה בנוגע לשירותי הפרמיום

A. רק אדם אחד יכול להשתמש במשתמש פרימיום פעיל עם עד 3 מכשירים שונים. לדוגמה מהפלאפון האישי, המחשב שבבית והמחשב שבעבודה. B. המנוי לשירותי הפרמיום של האתר כולל בתוכו מספר שירותים שונים, המתחלקים באופן הבא:
1. שירותים אשר מתמשכים על פני כל תקופת המנוי (למשל, הסתרת פרסומות, השמעת אקורדים או השמעת טאבים). 2. שירותים שניתן לרכוש באמצעות "קרדיט" במהלך תקופת המנוי (למשל, קבלת שירי אקספרס, ספר שירים) (להלן: "רכיב הקרדיט"). 3. גישה למידע הכלול באתר (ובכלל זה, גישה לגרסאות קלות של השירים ולפריטות של שירים) (להלן: "רכיב המידע").
C. רכיב המידע, הכולל גישה לתכני האתר, הוא בגדר "מידע", כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 אשר המנוי מקבל גישה מלאה אליו באופן מידי. משכך, על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הזכות לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשייתה – אינה עומדת ביחס לתכנים אלה (סעיף 14ג(ד) לחוק). D. מובהר בזאת, ביחס לתשלום בגין מנוי פרמיום, כי בגין רכיב המידע כאמור נגבה סכום חד פעמי של 25 ש"ח (אשר מהווה חלק מהתשלום הראשון הנגבה עבור המנוי). יתרת התשלום עבור המנוי ניתנת בגין השירותים המתמשכים ושירותי הקרדיט (להלן יחד: "השירותים המתמשכים"). E. רכיב הקרדיט, הוא רכיב אשר מאפשר הזמנה של שירותים המיוצרים במיוחד עבור המזמין, וכולל בין היתר גם תשלום למוזיקאים אשר עורכים את השירים. על כן מובהר, כי לאחר ניצול הקרדיט לשם רכישת שירותים או מוצרים באתר, לא ניתן יהיה לבטל את רכישתם.

ד. תוצאות ביטול עסקה מתמשכת, לרבות שירות פרמיום

A. משתמש אשר רכש מנוי בתשלום לאתר רשאי לבטל אותו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת הסכם רכישת מנוי לידיו בדוא"ל. ביחס לשירותי הפרמיום, ביטול זה יהיה רלוונטי רק לאותו חלק בעסקה המשויך לשירותים המתמשכים, והוא יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר השירותים המתמשכים, או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, בתוספת עלות השירות החודשי המהווה את התמורה היחסית בעד השירות המתמשך שקיבל המשתמש עד למועד ביטול העסקה. B. החלק היחסי בתשלום, אשר ניתן בגין רכיב המידע, הוא סופי ולא ניתן לבטלו או לקבל החזר בגינו. C. לאחר ניצול הקרדיט שניתן במסגרת המנוי לצורך רכישת שירות או מוצר, לא ניתן לקבל החזר עבור שווי השירות או המוצר. השווי כאמור ינוכה מתוך סכום ההחזר המפורט להלן, על פי השווי המופיע בעמוד הרכישה באתר. D. לאחר מכן, ביטול עסקה מתמשכת, יוביל לתוצאות המפורטות להלן:
1. מנוי חודשי מתמשך: יתקבל החזר של דמי המנוי החודשי ששולמו בגין השירות המתמשך, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5 ש"ח או 5% מגובה העסקה, לפי הגבוה מביניהם, וכן בניכוי החיוב היחסי עבור ימי השימוש מיום החיוב האחרון ועד ליום שבו ביטול השירות ייכנס לתוקף. 2. מנוי מתמשך הכולל תקופת התחייבות: במקרה של ביטול במהלך תקופת ההתחייבות, יתקבל החזר של דמי המנוי החודשי ששולמו בגין השירותים המתמשכים בלבד, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5 ש"ח או 5% מגובה העסקה, לפי הגבוה מביניהם, וכן בניכוי החיוב היחסי עבור ימי השימוש מיום החיוב האחרון ועד ליום שבו ביטול השירות ייכנס לתוקף. בנוסף, במקרה כזה, תבוטל ההנחה שניתנה על מחיר המחירון, והמנוי יראה, לצורך קבלת החזר כספי, כמי שרכש מנוי בחיוב חודשי לתקופה הרלוונטית, ויחויב בהפרש שבין הסכום ששילם לעלות מנוי חודשי, בגין התקופה שחלפה ממועד רכישת המנוי ועד לביטולו. במקרה של ביטול לאחר תום תקופת ההתחייבות, החברה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול. אם בוטל המנוי הרלוונטי במהלך החודש שעבורו נגבו דמי מנוי, יתקבל החזר יחסי של דמי המנוי החודשי מיום הביטול ועד סוף החודש. 3. מוסכם בזאת כי דמי הביטול משקפים את העלויות הצפויות לחברה כתוצאה מביטול העסקה במהלך תקופת חיוב (לרבות בשל הפקת ניירת, הנהלת חשבונות, ביצוע החזרים וכיו"ב).
E. יודגש כי במקרה שבו נשלחת הודעה על ביטול פחות מ-24 שעות לפני מועד החיוב הבא, יתכן ויתבצע חיוב בגין החודש הבא, אך לאחר מכן יקבל המנוי זיכוי בגין החלק היחסי, בהתאם להוראות אלה.

ה. ביטול רכישה של כרטיסים לאירוע

A. החברה מציעה מפעם לפעם גם כרטיסים לאירועים שונים. ניתן לבטל את רכישת הכרטיסים בתוך 14 ימים מיום רכישתם או מיום קבלת הסכם רכישה לידיו, זאת בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע. B. ביטול כאמור יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

ו. רכישת שירותים חד פעמיים

A. החברה מציעה מפעם לפעם שירותים הניתנים באופן חד פעמי. B. ניתן יהיה לבטל שירותים אשר ניתנים באופן חד פעמי בתוך 14 ימים מיום הרכישה או מיום קבלת הסכם רכישה. וזאת בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. C. אם השירות כבר ניתן לא ניתן לבטלו.

5. ניצול קרדיטים

א. ניצול קרדיט לעריכת שיר Express או בקשת פריטה של שיר

משתמשי פרימיום ב TAB4U מקבלים קרדיטים לבקשות לעריכת שירים Express ולבקשת פריטות לשירים. קרדיט 1 שווה לבקשה אחת. כמשתמש פרימיום ניתן להשקיע קרדיט אחד ולקבל את השיר ערוך (מילים ואקורדים ובמקרים מסוימים גם טאבים אך אין אנו מחויבים לטאבים) תוך 48 שעות מרגע הבקשה, כאשר זמני החגים, שישי, שבת או ימי שבתון אחרים אינם נכללים בספירת הזמן. ניתן לנצל עד שני קרדיטים לבקשת עריכת שיר Express ביום. במידה והמוסיקאי העורך את השירים יהיה בחופשה, אז הודעה על כך תוצג החל מיומיים לפני תאריך החופשה, ולא ניתן יהיה לבקש שירים במסלול מהיר בתאריכים אלו. אורך השיר המקסימלי אותו ניתן לבקש הינו 6 דקות. במידה והשיר ארוך יותר המוזיקאי יכול לבטל את הבקשה או לחייב ב 2 קרדיטים בהסכמת הלקוח. הגרסה שתיערך היא תמיד בעדיפות לגרסת האלבום (ולא הופעה חיב) בטון המקורי של השיר. בשביל ששיר יוכל להיערך על ידי מוזיקאי מטעם TAB4U, עליו להיות בשפה שאותה המוזיקאי שלנו מבין (עברית\אנגלית), וניתן לשמוע אותו על ידי חיפוש קל באינטרנט (לדוגמה באתר YouTube). במקרה ומילות השיר אינן ברורות למוזיקאי העורך את השיר והוא לא יצליח לכתוב אותן הבקשה תידחה והקרדיט יוחזר למשתמש שהשקיע אותו. במצב שבו התקבלו מעל 20 בקשות של שירי Express ב 48 השעות האחרונות - לא ניתן יהיה לבקש בקשות Express נוספות עד לעריכת הבקשות הקודמות. במקרים נדירים, להנהלת TAB4U יש את האפשרות לא לקבל בקשת Express, ובמקרה כזה, הקרדיט יוחזר למשתמש שהשקיע אותו וההודעה תימסר בהתאם. הבקשה לעריכת השיר חייבת להיות ברורה מספיק ובמידה ונערך שיר אחר ממה שהגולש התכוון - לא יהיה החזר של קרדיט (אחריות הבנת הגירסה המדויקת לעריכה מוטלת על מבקש השיר). ניתן לנצל גם את אותו קרדיט ולבקש פריטה לשיר מסוים. הפריטה לשיר היא תרשים קצר על אופן נגינת יד ימין כמו לדוגמה בעמוד הפריטות שבקישור הזה ולא הכוונה לאופן הפריטה צליל אחרי צליל של יד ימין (ארפג'יו). שלא כמו בקשות Express, המענה לבקשות פריטה אינו מוגבל בזמן ופריטה גם יכולה להיענות רק לאחר חודש לדוגמה בהתאם לעבודת הצוות ב TAB4U. צוות TAB4U משתדל לענות בהקדם לכל בקשות הפריטות. בעת ביטול השירות של משתמש פרימיום כל הקרדיטים שהתקבלו מתאפסים ולכן מומלץ לנצל קרדיטים אלו לפני ביטול המנוי.

ב. ניצול קרדיט לעריכת ספר שירים מותאם

משתמשי פרימיום ב TAB4U מקבלים קרדיטים לעריכת ספר אקורדים מותאם באופן אישי. קרדיט 1 שווה לשמירת ספר אחת. כמשתמש פרימיום ניתן לנצל קרדיט בממשק לעריכת ספר אקורדים מותאם - לא ניתן לשנות את השירים שיופיעו בספר אך כן ניתן לשנות את הגדרות הספר ולהוריד אותו שוב. כל ספר שירים מותאם יכול להכיל עד 500 שירים. בעת ביטול השירות של משתמש פרימיום כל הקרדיטים שהתקבלו מתאפסים ולכן מומלץ לנצל קרדיטים אלו לפני ביטול המנוי.

ג. ניצול קרדיטים של תווים

ניתן גם לרכוש קרדיטים (או לקבל קרדיטים במסלול הפרימיום המשלב קרדיטים לתווים - רק אם יופיע במפרוש בעמוד הרכישה) לעריכת תווים של שיר ע"י מוזיקאי ייעודי מטעם TAB4U, כאשר 2 קרדיטים ישולמו לעריכת תווים של שיר שאינו קיים ב TAB4U ויש לערוך אותו מחדש וקרדיט יחיד ישולם לשיר שכבר נערך. עריכת שיר כוללת את עריכת התווים למלודית השיר עם אקורדים מעל ומילים מפורקות מתחת. גם גולשים יכולים לערוך תווים ולמכור אותם דרך TAB4U ולהרוויח 10 ש"ח מכל ניצול קרדיט שהתקיים לשיר שאותו גולש ערך. על הגולש המנצל קרדיט לעריכת תווים לבקש באופן ברור לחלוטין אם יש לו בקשות מסוימות ולודא שברור איזה שיר הוא ירצה שייערך ואיזו גירסה של אותו שיר. על הגולש גם מוטלת האחריות לודא שהשיר והגירסה אותו הוא רוצה שתיערך מופיעה ברשת על מנת שהמוזיקאי יוכל להאזין ולערוך לה תווים. עריכת מלודיה של סולואים, קטעי מעבר, ריפים, פתיחה או סיום (ובכלל מלודיות שהם אינם מלודית השיר עצמו) אינם כלולים בעריכה, כך שגם אם יתבקש - חלקים אלו לא ייערכו.

6. זכויות על מערכת האתר TAB4U ותכניו

כל הזכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר TAB4U.COM הם של הנהלת האתר. זכויות על עיצוב המערכת, קוד האתר, קבצים גרפים, השירים הערוכים, וכל חומר אחר הכלול בה - הינו של בעלי האתר. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתם של בעל האתר בכתב מראש.

7. מערכת ההכרויות של TAB4U.COM ומידע המשתמשים הרשומים

לאתר TAB4U.COM יש מערכת הכרויות לנגנים, שמטרתה היא להכיר אנשים חדשים למטרת חברות, ידידות, רומנטית, נגינה עם אנשים אחרים, הקמת להקה, לפרסם את עצמי ומטרות נוספות. בעת ההרשמה לאתר TAB4U.COM כל הנתונים נשמרים במערכת הנתונים של האתר (data base). ולהנהלת האתר יש את הזכות לעשות שימוש בנתונים אלה. בנוסף, למשתמשים רשומים נשמר ה Device Id של המכשיר על מנת לשלוח התראות פוש (Push Notifications). ההתראות נשלחות אך ורק על ידי TAB4U לשימוש פנימי בלבד, על מנת להודיע על הודעות חדשות, משתמשים שצפו בך, והודעות נוספות. בכל שלב, ניתן לבטל קבלת התראות פוש בעמוד הגדרות החשבון. כל משתמש שנרשם לאתר יכול לבחור אם להציג את עצמו במערכת ההכרויות או לא, על ידי סימון תיבת סימון ייעודית בהרשמה. בהרשמה נשמרים כל פרטי המשתמש במערכת (נתונים כמו IP של המשתמש, זמן הרשמה ועוד נתונים נוספים). במידה ובחר להציג את עצמו - כל שאר משתמשי האתר יוכלו לצפות בפרטים שהוא עדכן. פרטים כמו: אימייל, שם פרטי, שם משפחה, איזור מגורים, מקום מגורים, סטטוס אישי, סטטוס חופשי, מין, תאריך לידה, מטרת ההכרות, תמונות (אם העלה) ופרטים נוספים. המשתמש מתחייב שכל הנתונים שהוא העלה אמיתיים ונכונים. כל נתון שיקרי מהווה הפרת תקנון בוטה. לאתר TAB4U.COM אין כל אחריות על אמיתותם. הנהלת האתר מתחייבת לא להציג את סיסמת המשתמש לאף גורם ובפרט גם לא להנהלת האתר. הנהלת האתר כן יכולה לאפס את הסיסמה, במידה והמשתמש ביקש. במסגרת מערכת ההכרויות, כל משתמש בה, יכול לכתוב לכל משתמש אחר בה הודעה. אין לכתוב הודעות בוטות, מעליבות או כאלה המכילות קללות. רק משתמשים עם תמונת פרופיל ברורה יכולים לשלוח הודעות ובמידה ומשתמש כלשהו שלח הודעה - לא ניתן למחוק את תמונת הפרופיל במשך 24 שעות. להנהלת האתר TAB4U.COM יש את האפשרות לעבור על הודעות המשתמשים, ולוודא שאין משתמשים העוברים על התקנון או פוגעים בצורה כלשהי במשתמש אחר.

8. פעולות אסורות וחסימת משתמשים

להנהלת TAB4U יש את האפשרות למחוק או להשעות משתמש מ TAB4U ללא כל הסבר או אזהרה מוקדמת במידה וביצע פעולה אסורה או עבר על תקנון האתר הפעולות הבאות הינן אסורות ועלולות לגרום להשעיית משתמש (אלו פעולות אסורות נוספות מעבר לאלו שפורטו עד כאן ואלו שיפורטו בהמשך): אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר TAB4U עצמם). אין לפתוח יותר ממשתמש אחד לאדם. אין להשתמש ב TAB4U במידה ומשתמש הושעה בעבר מ TAB4U או מאחד האתרים השותפים של TAB4U. אין להעלות תמונות לכרטיס שאינן שלך, תמונות שאינן ראויות, תמונות פרובוקטיביות או תמונות שלא מציגות את הפנים של מעלה התמונה. אין לכתוב נתונים שיקריים בתכנים של האתר. אין לעדכן פרטים אישיים שקריים (לדוגמה, תאריך לידה\סטטוס וכו') אין לשלוח מסרים שיקריים. אין לשלוח מסרים פוגעים, או אשר עלולים לפגוע בשאר חברי האתר. אין לבצע פעולה שאינה מוגדרת כ-"שימוש הוגן". אין להשתמש ב TAB4U לצרכי פרסום. אין לשלוח הודעות גסות או לא מכבדות.

9. תמונות משתמשי TAB4U

למשתמשי האתר TAB4U יש אפשרות העלאת תמונות לאתר. אסור להעלות תמונות המציגות חלקי גוף חושפניים, או תמונות שהמשתמש אינו הבעלים היחידי שלה, או תמונות שאינן מציגות את המשתמש שהעלה אותן. אין להעלות תמונה המציגה מישהו אחר. זכויות על התמונות שעולות הינן על המשתמש שהעלה אותן בלבד.

10. פרסום הודעות מודגשות בלוחות

כל משתמש באתר TAB4U.COM יכול להעלות בחינם הודעות רגילות (לא מודגשות) ללוחות שבאתר. באפשרות כל משתמש גם להעלות הודעות מודגשות ללוחות בתשלום. התשלום, תקופת הפרסום ותנאי הפרסום (כלומר מה הפרסום כולל) מצויין בעמוד פרסום הודעה מודגשת. התשלום מבוצע על ידי סליקה המתבצעת עם חברת סליקה חיצונית. במידה וחלה תקלה בחיוב, או חויב סכום שגוי, יש ליצור קשר עם חברת הסליקה. אין לאתר אחריות על הסליקה אלא רק על הנתונים שעוברים לסליקה, שהם תואמים לתנאים שמצויינים בעמוד פרסום הודעה מודגשת. כלומר על סכום הסליקה, ועל תקופת הפרסום.

11. דואר אלקטרוני

בהירשמך לאתר TAB4U הינך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40),התשס"ח - 2008. על פי ברירת המחדל כאמור, וכל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבל דיוור פרסומי, אתר TAB4U או צד שלישי מטעמו רשאים לשלוח לחברי האתר דיוור בנוגע להודעות המתקבלות באתר באופן שוטף, הודעות למשתמשים שצפו בהם, הודעות בנוגע לאירועי האתר, דיוורים פרסומיים, הודעות לעדכונים, המלצות לשירים לנגינה, תזכורות או מיילים אחרים. במידה והנך מעוניין שלא לקבל יותר דברי דואר אלה, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות שינוי העדפות הדיוור בעמוד הגדרות החשבון או בעמוד שינוי העדפות דיוור (שקישור אליו נמצא בסוף כל מייל הנשלח). יובהר, כי חל איסור מוחלט למסור פרטים של משתמש אחר. העובר על הוראה זאת יישא באחריות לכל הנזקים ו/או ההוצאות העשויים להיגרם למפעיל האתר בשל מסירת פרטים של אחר ללא רשות כאמור.

12. תכנים אסורים לפרסום

לאתר TAB4U.COM יש מערכת פורומים, מערכת לוחות, מערכת דיונים, שירים, אלבומים, כתבות ומאמרים בכל אחת מהמערכות הנ"ל כל משתמש מקבל על עצמו מגבלות אלה ומאשר בזה שבתכנים שתמסור לאתר אין תוכן כדלקמן: - כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה - כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין - כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו - פרסום שירותים/מוצרים שאינם קשורים לתוכן האתר. - כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. - כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב... - כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב... - כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני - כל מידע העלול להטעות גולשים אחרים, צד שלישי כלשהו, או את צוות האתר. - כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר TAB4U.COM בפרט. - כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. תכנים אלה יוסרו מהאתר באופן מיידי עם גילויים, מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.

13. YouTube API

בעמודי TAB4U השונים מוצגים סרטונים המוצגים באמצעות YouTube API. על ידי שימוש ב API של Youtube הינך מסכים להיות מחויב גם לתנאי השימוש של YouTube המפורטים בעמוד הבא: https://www.youtube.com/t/terms ולתנאי השימוש של Google המפורטים בעמוד הבא: http://www.google.com/policies/privacy

14. העדר אחריות

השימוש באתר TAB4U.COM הינו על אחריות המשתמש בלבד, למרות שהנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש בלבד. אתר TAB4U.COM אינו אחראי להודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו, בכלל זה, אתר TAB4U.COM אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם. בכלל זה, אתר TAB4U.COM אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר. אתר TAB4U.COM אינו נושא באחריות לכל הודעה שתקבל בעקבות השימוש באתר. חשוב לזכור ששום מערכת אבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין. האתר TAB4U אינו אחראי אם צד שלישי כלשהוא יצליח לעשות שימוש לרעה באתר או במידע שידלוף ממנו. במקרה כזה, הינך מאשר כי האתר אינו יישא בכל אחריות, לרבות כל נזק אשר עלול להתרחש, אם יתרחש.

15. שיפוי

אתה מתחייב לשפות את אתר TAB4U.COM או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט - עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר TAB4U.COM או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום. ידוע לך ואתה מסכים שלא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר TAB4U.COM בגין המידע והנתונים דלעיל.

16. צנעת הפרט ופרטיות

לצוות האתר זכות מלאה לבדוק תכנים באופן מדגמי, אוטומטי או ידני, ולהגיב בהתאם. בכלל זה, צוות האתר ראשי לעיין גם בהודעות המועברות בין הגולשים, וזאת על מנת להגן על האתר ועל הגולשים בו. מוסכם עליך כגולש באתר שאין בכך משום חדירה לפרטיותך, או לצנעת הפרט שלך כגולש, ושהדבר נעשה אך ורק במטרה להגן על כלל הגולשים באתר ועל האתר עצמו. בנוסף, עמודי הפרופילים שלנו חשופים באופן חלקי למשתמשים שאינם מחוברים לאתר וזאת על מנת לאפשר צפיה במשתמשי האתר למשתמשים שאינם נרשמו עדיין הרוצים להתרשם. בגלל זה, מנועי חיפוש גם יכולים לאנדקס עמודי פרופיל של משתמשים. הקו המנחה בשימוש באתר הוא שכל פרט שמילית בפרופיל שלך חשוף לכולם (כל אחד גם יכול להירשם ולצפות בפרופיל המלא של כל אחד\ת אחר\ת). לדוגמה, התמונות שהעלת, הזיקה שלך לדת וכו'...

17. תמיכה

השירותים של אתר TAB4U.COM אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות האתר TAB4U.COM ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים באופן מהיר, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

18. סמכות השיפוט

מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור. אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך. חוקי האתר יכולים להתעדכן מעת לעת, והם תקפים מרגע העלאתן לאתר. אתה מודע לכך שמרגע ההסכמה לחוקי האתר, אתה מסכים גם לחוקי האתר המעודכנים ביחס לרגע ביצוע כל פעולה הקשורה לאתר TAB4U.COM.
בכל בעיה, ניתן ליצור קשר בטופס 'צור קשר' עם הנהלת האתר.
הודעה מהמערכת
כרגע אינך מופיע בתוצאות החיפוש של מערכת הכרויות הנגנים ב TAB4U.