יונתן רזאל - יעלה תחנוננו
מחבר: מתוך תפילת יום כיפור
מלחין: ר' שלום חאריטונוב


נלקח מ - TAB4U.COM