הסתר פרסומות »

אבי בן ישראל - ואמרתם כה לחי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי
Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

                
Cm
איש אלהים קדוש הוא
                             
Cm  
אשרי עין ראתהו  לב חכם ישכיל פיהו
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

                
Cm
ברוך הוא מפי עליון
                      
Cm   
Bb   
Ab
קדוש הוא מהריון   מאור גליל העליון
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

             
Cm
גבור ואיש מלחמה
                 
Cm   
Bb  
Ab
בדת תורה תמימה מלא מדע וחכמה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

            
Cm
דרש כל תעלומות
                   
Cm  
Bb  
Ab
בעז ותעצומות   עלה מעלות רמות
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

            
Cm
החבא בתוך מערה
                   
Cm  
Bb 
Ab
מפני  הגזרה שם למד סתרי תורה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

              
Cm
ושם נברא מעין לו
                     
Cm  
Bb 
Ab
וחרוב למאכלו מה טוב חלקו וחבלו
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

            
Cm
זכר צדיק לברכה
                     
Cm  
Bb    
Ab
דין ריכא ובר ריכא   זכה ורבים זכה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

           
Cm
חדש כמה הלכות
                     
Cm   
Bb  
Ab
הן במשנה ערוכות זה המרגיז ממלכות
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

            
Cm  
טהר את עיר טבריה
                    
Cm   
Bb  
Ab
עשה אותה נקיה   הודו לו מן שמיא
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

            
Cm
ידע כל הנסתרות
                    
Cm    
Bb 
Ab
דבריו  עושים פרות בטל כמה גזרות
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

             
Cm
כל ימיו אשר חיה
     
Cm   
Bb  
Ab
אות הקשת לא נהיה
                 
Cm
כי הוא אות עולם היה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי
            
Cm
לכל ישראל האיר
                     
Cm   
Bb   
Ab
בסוד תורה הבהיר   כאור החמה מזהיר
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

            
Cm
מקום בחר בשמיא
                 
Cm   
Bb  
Ab
עם הנביא אחיה   זה מבני עליה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי
            
Cm
נחמד מאד למעלה
                       
Cm   
Bb  
Ab
זכה ליקר וגדלה   כתר עליון לו נגלה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

               
Cm
סיני סיני לו נקרא
                  
Cm 
Bb  
Ab
ארי שבחבורה   ממנו תצא תורה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי
              
Cm
עשה שבעים תקונים
                    
Cm  
Bb 
Ab
יקרים מפנינים בם תקן העליונים
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

            
Cm
פתח פיהו בחכמה
                  
Cm   
Bb    
Ab
הוציא אור תעלומה   תקן זהרי חמה
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי
  
Cm    
Bb  
Ab               
Cm
צדיק יסוד עולם   גלה מדרש הנעלם
              
Cm
יכול לפטור העולם
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

מעבר:
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Eb 
Fm 
Fm 
Eb 
Eb 
Ab 
Bb 
Cm

             
Cm
קולו זמר עריצים
                               
Cm
והכרית את כל הקוצים והציל הלחוצים
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי
             
Cm
ראה פניו מאירים
                       
Cm    
Bb 
Ab
בשבתו עם חברים   עת גלה סוד נסתרים
      
Cm  
Bb 
Ab
אדוננו בר יוחאי
מעבר:
Cm Eb Eb Fm x2

Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי
Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי
Eb  
Fm  
Eb  
Fm 
Eb
ואמרתם כה לחי    
      
Fm        
Eb
רבי שמעון בר יוחאי
    
Cm   
Bb      
Ab 
Eb  
Fm  
Eb 
Fm
ואמרתם כה לחי    רבי שמעון צדיקיי

סיום:
Eb Fm Cm Eb x2
אבי בן ישראל
שירים חסידיים
ששי קשת - שישו את ירושלים
מאיר בנאי - מקהלות עם
טל מנחם - עשרה מיני נגינה
טל מנחם - שמות הצדיקים
פרחי מיאמי - אנא בכח
תגובות לואמרתם כה לחי
התחבר להגיב - הרשמה \ התחברות
הודעה מהמערכת
כרגע אינך מופיע בתוצאות החיפוש של מערכת הכרויות הנגנים ב TAB4U.