השירים שלי
השירים שלי
הסתר פרסומות »

Led Zeppelin - Stairway To Heaven

מחבר: Robert Plant
מלחין: Jimmy Page
עורך: צוות TAB4U
Rock Familiar Songs Guitar solo
לצפייה בפריטות השירים יש להיות משתמש רשום ומחוברהרשמה \ התחברות
D4*:  xx0987
D*:   xx0775
C/D*: xx0553

Intro:

e|-------5-7-----7-8-----8-2-----2-0-------|
B|-----5-----5-------5-------3-------1---1-|
G|---5---------5-------5-------2-------2---|
D|-7-------6-------5-------4-------3-------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

e|-0-----------------------------7-----7-8-----8-|
B|---1----0-1-1----------------5---5-------5-----|
G|-----2--0-2-2--------------5-------5-------5---|
D|-------------------------7-----6-------5-------|
A|--------2-0-0---0-/8-7-0-----------------------|
E|-----------------------------------------------|

e|-2-----2-0--------0------------------------0-|
B|---3-------1---1----1----0-1-1---------------|
G|-----2-------2--------2--0-2-2-----------0---|
D|-4-------3-----------------------------2-----|
A|-------------------------2-0-0---0-2-3-------|
E|---------------------------------------------|

e|-2-----2-0-----0-------------------3-----3-|
B|---3-------1-----0h1-------1-----1---0-----|
G|-----2-------2-------2-------0---------0---|
D|-0-------3---------------------2-----------|
A|-----------------0-----0-2-3---------------|
E|-----------------------------------3-------|

e|-3p2-2-2----------------2-----2-0-----0-------|
B|----------------------1---3-------1-----0h1---|
G|--------------------0-------2-------2-------2-|
D|-0-----0----------2-----0-------3-------------|
A|------------0-2-3-----------------------0-----|
E|----------------------------------------------|

e|-------------------2-0-0-0-|
B|-----------1-----3---1-1-1-|
G|---------0-----2-----2-2-2-|
D|-------2-----0-------3-3-3-|
A|-0-2-3---------------------|
E|---------------------------|

          
Am        
Am/Ab
There's a lady who's sure
          
Am/G       
D/F#
All that glitters is gold
          
Fmaj7                
Am    
And she's buying a stairway to heaven
         
Am             
Am/Ab
When she gets there she knows
       
Am/G           
D/F#  
If the stores are all closed
       
Fmaj7           
With a word she can get
         
Am       
C/B 
C
What she came for      

        
D       
Fmaj7          
Am 
Ooh ooh oohhh   ooh   ooh ooh  ooh
    
C/B   
C         

Click for other display
G          
D4 
D  
And she's buying a stairway to heaven
     
C/B  
C           
D   
There's a   sign on the wall
        
Fmaj7       
Am  
But she wants to be sure
Am     
C/B  
C            
'Cause you know sometimes
D              
Fmaj7   
Words have two meanings

      
Am         
Am/Ab
In a tree by the brook
          
Am/G         
D/F#  
There's a songbird who sings,
          
Fmaj7                      
Am    
Sometimes all of our thoughts are misgiven.

Bridge:

         
Am       
Am/Ab          
Am/G            
e|--------------5-7-------7------------8--------|
B|------------------5---5---5--------5---5------|
G|------------5-------5-------5----5-------5---5|
D|----------7-----6--------------5-----------5--|
A|-0-/8-7-0-------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

   
D/F#            
Fmaj7                        
e|-------2---------------0--------------0------|
B|-----3---3-----------1----1---------1---1----|
G|---2-------2---2---2--------2-----2-------2--|
D|-4-----------4---3--------------3-----------3|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

      
Am   
C/B 
Am7          
Am    D4*  
e|-------------3--3-3-3--3--0--7--5-5-|
B|-0-1-1----3--1--1-1-1--1--1--8--5-5-|
G|-0-2-2----0--0--0-0-0--0--2--9--7-7-|
D|----------0--2--2-2-2--2--2--0--0-0-|
A|-2-0-0----2--0--0-0-0--0--0---------|
E|------------------------------------|

D*                 
Am7    
Am D4* D* C/D* D*
Oohhh, it makes me wonder,                 
Am7   
Am D4* D*
Oohhhhhh,      
D*                  
Am7 
Am D4* D* C/D* D*
It makes me wonder,                      

          
C         
C/B
There's a feeling I get
       
Am               
When I look to the west,
    
C/B 
C        
C/B        
F  
Am   
And my spirit is crying for leaving.
  
C/B 
C                
C/B 
In my thoughts  I have seen
         
Am                      
Rings of smoke through the trees,
    
C/B 
C         
C/B                
F  
Am  
And the voices of those who standing looking

Bridge:

   
C/B 
C     
C/B       
Am7          
Am D4* 
D  
e|---------------------3--3-3-3--3--0---7--2-|
B|---------------------1--1-1-1--1--1---8--3-|
G|---------0-------0---0--0-0-0--0--2---9--2-|
D|-------2-------0-----2--2-2-2--2--2---0--0-|
A|-0-2-3-----3-2-----2-0--0-0-0--0--0--------|
E|-------------------------------------------|

D                        
Am7 
Am D4* D* C/D* D*
Oohhh, it makes me wonder,                    
Am7   
Am D4* D*
Oohhhhhh,      
D*                       
Am7 
Am D4* D* C/D* D*
It really makes me wonder,                    

         
C              
C/B  
And it's whispered that soon,
      
Am               
If we all call the tune
     
C/B 
C          
C/B        
F  
Am 
Then the piper will lead us to reason
   
C/B 
C            
C/B 
And a  new day will dawn
    
Am                  
For those who stand long
    
C/B 
C            
C/B       
F  
Am   
And the forests will echo with laughter

Bridge:

   
C/B 
C     
C/B       
Am7          
Am D4* 
D     
e|---------------------3--3-3-3--3--0---7--2---2|
B|-----------1---------1--1-1-1--1--1---8--3---3|
G|---------0-------0---0--0-0-0--0--2---9--2---2|
D|-------2-------0-----2--2-2-2--2--2---0--0---0|
A|-0-2-3-----3-2-----2-0--0-0-0--0--0-----------|
E|----------------------------------------------|

   
Am7          
Am D4* D* C/D* D* 
Am7          
Am
e|-3--3-3-3--3--0---7--5--3--5----3--3-3-3--3--0|
B|-1--1-1-1--1--1---8--7--5--7----1--1-1-1--1--1|
G|-0--0-0-0--0--2---9--7--5--7----0--0-0-0--0--2|
D|-2--2-2-2--2--2---0--0--0--0----2--2-2-2--2--2|
A|-0--0-0-0--0--0-----------------0--0-0-0--0--0|
E|----------------------------------------------|

   D4* 
D      
Am7         
Am D4* D* C/D* D* 
e|-7--2---2---3--3-3-3--3--0---7--5--3--5--|
B|-8--3---3---1--1-1-1--1--1---8--7--5--7--|
G|-9--2---2---0--0-0-0--0--2---9--7--5--7--|
D|-0--0---0---2--2-2-2--2--2---0--0--0--0--|
A|------------0--0-0-0--0--0---------------|
E|-----------------------------------------|

C            
C/B            
Am       
If there's a bustle in your hedgerow,
Am                   
C/B 
C
Don't be alarmed now,     
C             
C/B                
F   
Am    
C/B 
C
It's just a spring clean for the May queen      
C              
C/B               
Am   
Yes, there are two paths you can go by
Am                  
C/B 
C
But in the long run      
C             
C/B           
There's still time to change
    
F    
Am        
C/B 
C 
C/B 
Am7 
Am 
Am7 
D
The road you're on                       

D               
Am7    
Am D4* D* C/D* D* 
Am7 
Am D*
And it makes me wonder                            
D*             
Am7 
Am D4* D* C/D* D* 
C
Ohhhh  ohh ohh                        

C            
C/B            
Am      
Your head is humming and it won't go
Am                      
C/B 
C
In case you don't know,      
C           
C/B            
F    
Am   
C/B 
C
The piper's calling you to join him,      
C          
C/B              
Am        
Dear lady, can you hear the wind blow,
Am               
C/B 
C
And did you know      
C             
C/B         
F     
Am        
C/B 
C 
C/B
Your stairway lies on the whispering wind.         

Solo:
D  
Dadd9 
D 
D4  
Dadd9 
D 
D4
Dadd9 
D 
D4 
D 
C 

Click for other display
Cadd9 
C 

Click for other display
Cadd9
D 
Dadd9 
D 
D4  
Dadd9 
D 
D4
Dadd9 
D 
D4 
D 
C 

Click for other display
Cadd9 
C/B

   
Am    

Click for other display
G             
Fmaj7              
Am     

Click for other display
G  
e|-------5----------------------------8-8-10--8----|
B|---------8-5--------------------/10-----------10-|
G|-7b9~--------7-5---7-5---------------------------|
D|-----------------7-----7-5-----------------------|
A|---------------------------8~--------------------|
E|-------------------------------------------------|

             
Fmaj7                            
e|--------8--10-8--------------------5-------|
B|-8s10-----------10-8----8-10---------8-5---|
G|---------------------10--------7b9-------7-|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

   
Am              

Click for other display
G        
Fmaj7  
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-5---7-5------------5---5-5-----|
D|---7-----7-5---5-7----7-------5-|
A|-------------7------------------|
E|--------------------------------|

   
Fmaj7                      
e|-5-------------------------|
B|---8-5---------------------|
G|-------7-5---7-5-----------|
D|-----------7-----7-5-7-5---|
A|-------------------------8-|
E|---------------------------|

   
Am               

Click for other display
G                           
e|---------------------------------------------|
B|------------------------------------------13-|
G|---------10-------------------12----12-14----|
D|------10----12-10----10-12s14----14----------|
A|-8s12-------------12-------------------------|
E|---------------------------------------------|

   
Fmaj7                                             
e|-----------------------15b17-15-12----------------|
B|-15b17-15-13--15-13-13-------------15b17-15-13----|
G|-----------------------------------------------14-|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

   
Am                                      
e|----------------------------------------|
B|-13-15b17b15p13----13-15b17b15p13----13-|
G|----------------14----------------14----|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

   
Am7                                
e|-----------------------------------|
B|-15b17b15p13----13--15b17b15p13----|
G|-------------14-----------------14-|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|

   
Fmaj7                                   
e|----------------------------------------|
B|-13-15b17b15p13----13-15b17b15p13----13-|
G|----------------14----------------14----|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

   
Fmaj7                              
e|-----------------------------------|
B|-15b17b15p13----13--15b17b15p13----|
G|-------------14-----------------14-|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|

   
Am                       

Click for other display
G                       
e|-------------------------------------------15b17-|
B|-13--15b17b15p13----13---15b17b15p13----13-------|
G|-----------------14------------------14----------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

   
Fmaj7                                              
e|-b17b15-12---12--------------------------------15--|
B|-----------15---15--13----13-15-13---13--15b17-----|
G|-----------------------14----------14--------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

   
Am                  

Click for other display
G      
Fmaj7
e|------------------8s7----8s5----|
B|-15b17b15p13--------------------|
G|-------------14-----------------|
D|--------------------------------|
A|--------------------------------|
E|--------------------------------|

   
Fmaj7                                          
Am   
e|----------17----------------------------------------|
B|-------20----20-20----------------------------------|
G|-19b21-21----------19b21b19p17---19--17----19--19b21|
D|-------------------------------19-------19----------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|

      

Click for other display
G      
Fmaj7                        
Am       

Click for other display
G 
e|-8s7----8s5-----------------------------------8s7-|
B|--------------------------------------------------|
G|-------------14b17--14b17-14--12-14-12--14~-------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

     
Fmaj7                         
Am              
e|-8s5--------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-------10b14----12-9----------------------------|
D|---------------------12-10----10-12h13p12p10----|
A|---------------------------12----------------12-|
E|------------------------------------------------|

      

Click for other display
G     
Fmaj7                         
e|-8s7--8s5------20p17----20p17----20p17-|
B|------------17-------17-------17-------|
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|

                              
Am
e|----20p17----20p17----20b22--|
B|-17-------17-------17--------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|

Am        

Click for other display
G                
F    

Click for other display
G 
Am
And as we wind on down the road     
Am          

Click for other display
G               
F     

Click for other display
G 
Am
Our shadows taller than our soul.     
Am            

Click for other display
G           
F     

Click for other display
G 
Am
There walks a lady we all know      
Am               

Click for other display
G                  
F    

Click for other display
G 
Am
Who shines white light and wants to show     
Am       

Click for other display
G                    
F     

Click for other display
G 
Am
How ev'rything still turns to gold.     
Am         

Click for other display
G           
F     

Click for other display
G 
Am
And if you listen very hard      
Am            

Click for other display
G              
F     

Click for other display
G 
Am
The tune will come to you at last.     
Am           

Click for other display
G              
Fmaj7       
Am
When all are one and one is all   yeahh   
Am      

Click for other display
G               
Fmaj7
To be a rock and not to roll.

Bridge:
Am 

Click for other display
G 
Fmaj7 
Am 

Click for other display
G 
Fmaj7 
Am 

Click for other display
G 
Fmaj7 
Am 

Click for other display
G 
Fmaj7
Bridge:
Fmaj7 Am Am Am/G x4

          
Fmaj7                      
And she's buying a stairway to heaven
Bridge:
Fmaj7 Am Am Am/G x4

Ending:
Am Am/G Fmaj7 Am x4
שירים נוספים של Led Zeppelin:
No Quarter Thank You Communication Breakdown Houses Of The Holy Since I've Been Loving You Whole Lotta Love
שירים נוספים מהקטגוריה Rock:
Queen - Under Pressure
Tears for Fears - Shout
The Beatles - Anna (Go To Him)
Red Hot Chili Peppers - Brendan's Death Song
Foreigner - Cold As Ice
הודעה מהמערכת
כרגע אינך מופיע בתוצאות החיפוש של מערכת הכרויות הנגנים ב TAB4U.