אברהם פריד - אדרבה
מחבר: רבי אלימלך מליזנסק
מלחין: יוסף גרין


נלקח מ - TAB4U.COM