TAB4U למפרסמים

התחברות לרשומים

הרשמה כמפרסם ב TAB4U

איך הפרסום כאן עובד?

הפרסום יופיעו באופן פזור ברחבי האתר והאפליקציה, ויכיל טקסט שייבחר ויוביל לעמוד נחיתה שייבנה דרך ממשק הוספת עמוד הנחיתה ב TAB4U ובו יהיה טופס פשוט של שם, טלפון, מייל ואיזור להערות נוספות. כל מילוי של הטופס הזה יישלח למפרסם מייל וייחשב כליד אחד.
העיצוב שלו אינו קבוע, אך יכיל את המלל שהוזן בקמפיין שהוסף.

הפרסום יופיע ב TAB4U כל עוד תהיה יתרת לידים בחשבונך, ויהיה דף נחיתה וקמפיין פעיל.

הפרסום יופעל לאחר 3 שלבים:
1. בניית דף נחיתה
2. הוספת קמפיין
3. רכישת לידים בהתאם לחבילה הרצויה


בניית דף נחיתה

בחלק העליון כשהתחברת כמפרסם אצלנו, יופיע קישור לבניית דף נחיתה.
בעמוד ההוספה תוכל בכל שלב לצפות בתצוגה מקדימה של עמוד הנחיתה בהתאם למידע שתזין ותמיד ניתן לערוך ולשנות אותו לאחר ההוספה בהמשך.

הוספת קמפיין

בעמוד הוספת הקמפיין ניתן לבחור את המלל בפרסומת שיופיע ברחבי האתר, וניתן לבחור את קהל היעד שיראה אותה.
ניתן לאפשר לכולם לראות את הפרסומת (גם למשתמשים לא מחוברים), אך ניתן גם לברור ולהציג אותה רק למשתמשים מחוברים ולפי איזור בארץ, מגדר וגיל.

רכישת לידים

הרכישה הינה רכישה של חיוב חודשי קבוע שיכלול את מספר הלידים שהוצג.
כאשר כמות הלידים התקבלה הפרסום ייפסק עד לחיוב הבא.

ניתן לבטל את המשך החיוב בכל שלב דרך התמיכה של TAB4U